Home

> Stories that break through and last.

> Berättelser som bryter igenom och består.

 

>> Communications solutions for a better world.

>> Kommunikationslösningar för en bättre värld.

 

>>> Management, casting and consulting for and with artists and profiles with disabilities.

>>> Management, casting och rådgivning för och med artister och profiler med funktionhinder.

Övre bild från New York City, New York, USA och nedre bild från Renforsen, Vindelälven, Södra Lappland, Sverige

Stockholm, Sweden

CONTACT/KONTAKT

jesper@tottie.se

+46731664422

FOLLOW/FÖLJ

Facebook

© Copyright 2018. All Rights Reserved.