Home

> Stories that last and break through.

> Berättelser som består och bryter igenom.

 

>> Communications solutions for a better world.

>> Kommunikationslösningar för en bättre värld.

 

>>> Management, casting and consulting for and with artists and profiles with disabilities.

>>> Management, casting och rådgivning för och med artister och profiler med funktionhinder.

 

 

Stockholm, Sweden

CONTACT/KONTAKT

jesper@tottie.se

+46731664422

FOLLOW/FÖLJ

Facebook

© Copyright 2018. All Rights Reserved.